Våre tjenester

Abonnér på 1 tonn karbonfjerning
Abonnér på 1 tonn karbonfjerning

Kom i gang, fort! Vår startpakke til 890 kroner pr måned gir deg 1 tonn CO2-ekvivalenter fjernet fra atmosfæren og lagret hos en av våre klimabønder, full datatilgang og bruk av informasjons- og markedsmateriell.

Inkluder karbonfjerning i dine produkter og tjenester
Inkluder karbonfjerning i dine produkter og tjenester

Involvér dine kunder! Gjennom oss kan du integrere karbonfjerning i prisen på dine produkter og tjenester. Slik viser gjør du handlekraft på måter som skaper verdi og engasjement.

Kompenser for dine uungåelige restutslipp
Kompenser for dine uungåelige restutslipp

Kom i balanse! Seriøse klimabedrifter med tredjepartsverifiserte utslippstall kan kompensere hele eller deler av utslippet sitt gjennom direkte kjøp av kvalitetssikrede karbonfjerningskreditter.

Kvalitetskriterier

Vugge til grav - våre kvalitetskriterier for biokull
Vugge til grav - våre kvalitetskriterier for biokull

Før karbonet som plantene tar opp ligger trygt lagret i jorda skal det en tur innom teknologien og noen kvalitetssikringer. Vi tar kvalitet og transparens på alvor. Her kan du lese mer om standardene og metodene vi i Norsk Karbonlagring følger for å gi deg faktisk lagret karbon - uten grønnvasking.

Karbonfjerning gjennom biokull
Karbonfjerning gjennom biokull

Biokull er resultatet av et unikt samspill mellom naturprosesser og teknologi: Karbonfangsten står planter og trær for, stabiliseringen står teknologien for. Gjennom pyrolyse kan vi stabilisere karbonet og dermed lagre det i hundrevis av år når vi graver det ned i jorda. Hver kilo biokull fra vår leverandør tilsvarer 3,01 kg CO2 tatt ut av kretsløpet.