Hvor mye CO2 har du fjernet i dag?

Gjør klimaansvar til et konkurransefortrinn! Vi setter bedrifter raskt i stand til å fjerne CO2 på målbare måter som skaper troverdighet, samfunnsverdier og kundetilfredshet.

Et håndfast handlingsalternativ i klimakrisen

Vi tilbyr sertifisert og fullfinansert karbonfjerning gjennom biokull, og har markedets strengeste kvalitetskrav. Verdikjeden dokumenteres kilo for kilo. Karbonet bidrar til å forbedre jordkvaliteten hos norske bønder.

Bedrifter som tar klimaansvar

Klikk deg videre for flere gode eksempler fra nettverket vårt!

Nok preik. Vi setter deg i stand til å fjerne karbon.

Norsk Karbonlagring hjelper bedrifter i gang med å fjerne karbon, garantert uten grønnvasking. Med vår enkle startpakke fjerner du ett tonn i året. Du kan også få kundene dine til å være med på dugnaden. Hvis du har utslippstall kan du nulle ut utslippet ditt helt.

Abonnér på 1 tonn karbonfjerning
Abonnér på 1 tonn karbonfjerning

Kom i gang, fort! Vår startpakke til 890 kroner pr måned gir deg 1 tonn CO2-ekvivalenter fjernet fra atmosfæren og lagret hos en av våre klimabønder, full datatilgang og bruk av informasjons- og markedsmateriell.

Magasinet

Se innlegg og nyheter fra Norsk Karbonlagring