missing alt text

Stokkøya Strandhotell

På Stokkøya Strandhotell får alle gjester mulighet til å utligne klimaavtrykket fra oppholdet sitt!

Klikk her for å utligne klimaavtrykket med VIPPS!

Et døgn på Stokkøya Strandhotell har et gjennomsnittlig klimaavtrykk på 36,5 kilo CO2. for 182,5 kroner lagrer du like mye CO2e i jord.

Karbonlagringen kommer norsk landbruk og kjøkkenhagen på Stokkøya til gode som jordforbedring! Karbonet lagres i trøndersk matjord, og en god del havner også i hotellets kjøkkenhage. Spør betjeningen for å få lov til å være med å spa ut litt selv!

Avtrykket er regnet ut av Asplan Viak. Tallet baserer seg på klimaavtrykket fra 2021 delt på antall gjestedøgn samme år.

Klimapåvirkning

Stokkøya Strandhotell har lagret 36,5 Kg CO2 i jorda

Tjeneste med utliknet klimaavtrykk
Tjeneste med utliknet klimaavtrykk