Artikler

SR-bank går foran i klimakampen - lagrer CO2 lokalt
SR-bank går foran i klimakampen - lagrer CO2 lokalt

SR-bank går for karbonlagring med biokull for å oppfylle bærekraftsmålene for 2022. Alt karbonet lagres i landbruksjord lokalt, hos bønder med tilknytning til banken. - Det er fantastisk å investere i et klimatiltak som både fjerner CO2 fra atmosfæren, er konkret og gir mening, og som i tillegg er med på å bygge det lokale landbruket, sier bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen.

Vi søker fremoverlente samarbeidspartnere i klimakampen!
Vi søker fremoverlente samarbeidspartnere i klimakampen!

Norsk Karbonlagring tilbyr utligning av klimautslipp gjennom karbonlagring i biokull, en av de få anerkjente metodene for karbonfangst og lagring som er tilgjengelig i dag. Nå jakter vi på både pilotkunder og tidligfase-investorer.

Vi kan ikke alltid tenke sirkulært
Vi kan ikke alltid tenke sirkulært

Sirkulærøkonomi har vært en massiv trend de siste årene. Søppel er ikke lenger søppel, men en ressurs. I stedet for å tyne naturen og kloden ved å hente ut nye materialer kan vi heller benytte avfallet fra det massive overforbruket vårt som innsatsfaktorer i nye produkter. Slam, rester og gamle bygningsdeler er nøkler for å bygge et mer bærekraftig samfunn. I de aller fleste tilfeller er dette en god ting. Men på ett område er vi nødt til å holde fast ved den gode gamle lineære tanken.

Nå starter jobben med å fjerne karbon
Nå starter jobben med å fjerne karbon

FNs klimarapport levner ingen tvil om at vi nå må begynne å hente tilbake karbon fra atmostfæren. Det må skalere helt enormt. Og jobben begynner nå.

Bønder trenger økonomiske insentiver til å lagre karbon i jorda
Bønder trenger økonomiske insentiver til å lagre karbon i jorda

Kvote- og kredittsystemet for klimagassutslipp er basert på et prinsipp om at forurenser betaler. Men hva om du driver en produksjon som binder karbon? Bør du ikke få betalt da?

Klimaansvar handler ikke om å toe sine hender. Det handler om å brette opp ermene og gjøre det som funker.
Klimaansvar handler ikke om å toe sine hender. Det handler om å brette opp ermene og gjøre det som funker.

Historiens mest omtalte henrettelse ble utført av en person som mente det var feil. Før han ga ordren vasket han hendene sine, for å vise at han tok avstand fra det som skjedde. Kan denne hendelsen si oss noe om lederskap i møte med klimakrisen?

Hva er den nasjonale planen for biokull som klimaløsning?
Hva er den nasjonale planen for biokull som klimaløsning?

Biokull er håndfast karbonlagring som fungerer – i dag. Ambisjonene er store, men tiltakene få. Skal vi lykkes med målene trengs samarbeid mellom landbruket, politikere og næringsliv.

Jakten på klimanøytralitet – biokull i sikte
Jakten på klimanøytralitet – biokull i sikte

«Jakten på klimanøytralitet» er rapporten for næringslivsaktører som mener alvor med å utligne sine restutslipp. Biokull er en av få teknologier som får grønt lys.

Det er tid for å gjøre opp klimaåret 2022
Det er tid for å gjøre opp klimaåret 2022

Med karbonfjerning via Norsk Karbonlagring kan du ta ansvar for fjorårets klimautslipp.