Biokull - en konkret karbonlagringshistorie

Karbonfjerning med biokull

Biokull er resultatet av et unikt samspill mellom naturprosesser og teknologi: Karbonfangsten står planter og trær for, stabiliseringen står teknologien for. Gjennom pyrolyse kan vi stabilisere karbonet og dermed lagre det i hundrevis av år når vi graver det ned i jorda. Hver kilo biokull fra vår leverandør tilsvarer 3,01 kg CO2 tatt ut av kretsløpet.

Biokull er en unik klimateknologi på en rekke områder

1) Målbare negative utslipp: 1kg biokull = -3,01 kg CO2e

2) Langvarig karbonlagring: 75% av karbonet blir liggende i uendret i 1000+ år 25% brytes ned etter 100år.
(Tall fra Permanence of soil-applied biochar, Schmidt et al, 2022)

3) Sertifisert og verifisert: Anerkjent av IPCC og SBTi som Negative Emissions Technology (NET) som nødvendig for å nå klimamåelene. Lagringen kommer med klimakreditt fra puro.earth.

4) Eneste modne NET klar for skalering. Biokull er tilgjengelig nå!

5) Biokullproduksjon er en energipositiv prosess. Overskuddsvarmen går til nærliggende industri.

Norsk Karbonlagrings modell tilgjengeliggjør enda mer av biokullets potensiale

6) Inert (reagerer ikke med luft eller jord) = fleksibelt. Karbonet kan lagres i landbruksjord over hele landet, eller på andre steder våre partnere ønsker.

7) Karbonet kommer til nytte: Biokull forbedrer jordstruktur, fordrøyer gjødselseffekt, øker mikrobiologisk liv og bidrar til klimatilpasning (mer robusthet mot mye vann og tørke).

8) Addisjonelt: Våre partnere kommer inn i starten av karbonlagringsprosessen. Vi gir deg ikke kreditten av et allerede gjennomført prosjekt - vi lar deg ta eierskap til hele prosessen, med kreditten som kvittering.

9) Vi stiller krav til at alt råstoff/biomasse skal være resttrevirke/avfall/biorest

Summen av dette gir oss mulighet til å skrive en troverdig, etterprøvbar og lokal klimahistorie sammen med våre partnere.

Vil du ha mer info om våre krav til biokullet, er dette siden å gå til:

Fra vugge til grav - et dypdykk i karbonlagringen og biokullproduksjonen.