missing alt text

Det finnes løsninger

Tiden for å ta snarveier for grønnvasking er forbi. Skal vi nå klimamålene må vi begynne å fange karbon fra atmosfæren i stor skala. Og vi må begynne nå. Selv om vi har veldig dårlig tid må vi ikke miste hodet.

Omstillingen mot nullutslipp blir ikke lett. De neste årene fram mot 2030 forteller ipcc oss at vi må halvere mengden karbon vi slipper ut. For å nå målene vi som verdenssamfunn har satt oss, må vi i tillegg ta ut mye av den CO2en som allerede har blitt sluppet ut i atmosfæren. Å fange karbon i stor skala og lagre det trygt over lengre tid er derfor en viktig del av løsningen for å sikre en bærekraftig framtid.

I samarbeid med næringslivet tar derfor Norsk Karbonlagring jobben med å hente kilo for kilo, tonn for tonn tilbake - og lagre det trygt. Vi gjør det enkelt og trygt å bli en foregangsbedrift i klimakampen. Gjennom å bygge opp verdikjeder for negative utslipp skaper og skalerer vi sammen med vårt nettverk av bedrifter det som er helt klimaessensiell industri.

Er du utålmodig og vil komme i gang med noe som funker i klimasaken? Trykk her for å bli en del av oss som fjerner minst ett tonn CO2e hvert år!

Alle bedriftene Norsk Karbonlagrings nettverk lagrer minst ett tonn CO2 hvert år. Dette gjøres med biokull, en verifisert og sertifisert metode for fangst og lagring av karbon. Trykk på linken for å lese mer om teknologien!

Karbonlagringen kan bidra til å utligne karbonavtrykket på produkter eller kutte uunngåelige restutslipp, men skal ikke erstatte bedriftens arbeid med å redusere utslippene sine. Våre partnere har klimastrategier med reelle ambisjoner om å redusere og utligne sine avtrykk på veien mot netto null.