missing alt text

Spesialgrossisten

Spesialgrossisten formidler mat fra lokale bønder til dagligvarebutikker, hoteller og restauranter. Fokuset på lokalmat er verdibasert, og potensialet for karbonlagring i verdikjeden er stort: Varene Spesialgrossisten formidler dyrkes i karbonet som er lagret for å utligne klimaavtrykket deres!

Spesialgrossisten er 9 frittstående, kjedenøytrale, lokale salgsgrossister som sammen leverer mat fra over 300 leverandører av mat & drikke. Ca. 250 av disse er små og mellomstore produsenter av lokal mat rundt omkring i det ganske land. Disse presenteres for markedet gjennom konseptet Godt Lokalt.

Karbonlagring er fra 2023 en del av Spesialgrossistens klimastrategi. Målet er at karbonets jordforbedrende og klimatilpassende egenskaper skal komme matprodusentene og produktene til gode, gjennom bruk av produsentene i verdikjeden.

Varene Spesialgrossisten formidler dyrkes med andre ord i sitt eget utlignede klimaavtrykk..

Klimapåvirkning

Spesialgrossisten har lagret 1 000 Kg CO2 i jorda

Karbonfjerner
Karbonfjerner