missing alt text

Høgskolen i Innlandet avd. Blæstad

Karbonlagring

Blæstad er en av de fremste institusjonene for jordbruksutdanning i landet, og er svært aktive i praktisk utprøving av nye teknologier og metoder i jordbruket.

Med sine 330 studenter er Blæstad en svært god arena for å formidle nye teknologier som biokull. Thomas Cottis, Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap, leder bruken av biokull på Blæstad. Han ønsker å bruke biokull for å vise studentene en konkret klimaløsning landbruket kan bidra med.