missing alt text

Vi søker fremoverlente samarbeidspartnere i klimakampen!

Norsk Karbonlagring tilbyr utligning av klimautslipp gjennom karbonlagring i biokull, en av de få anerkjente metodene for karbonfangst og lagring som er tilgjengelig i dag. Nå jakter vi på både pilotkunder og tidligfase-investorer.

BB
Bjørnulf Tveit Benestad

Nok preik. Skal vi lykkes med å nå klimamålene må vi starte med karbonfangst og -lagring, nå! De fleste bedrifter er i gang med å kutte utslipp, men de aller fleste har direkte og indirekte restutslipp som påvirker atmosfæren. En av de modne og tilgjengelige metodene for å fange CO2 og lagre den er biokull. Dette er bekreftet gjennom prosjektrapporten Jakten på klimanøytralitet som Zero og PwC nylig lanserte.

I Norsk Karbonlagring har vi lenge vært klar over biokullets egenskaper. Gjennom å forkulle karbon fanget av fotosyntese ender vi opp med et sluttprodukt som kan brukes både som jordforbedring og fordrøyning (jorda kan ta imot og holde på mer vann) i landbruket og i urbane miljøer. Biokull er med andre ord en klimaløsning som også bidrar til økt matproduksjon og klimatilpasning.

Gjennom vårt arbeid vil vi utvikle en enkel og effektiv modell for klimanøytralisering av virksomheter og produkter – tilpasset både store og små virksomheter. Vi støtter oss oss på Science Based Targets, og vår produsent av biokull er både sertifisert ihht Puro-rammeverket og European Biochar Certificate. Gjennom vår modell kan vi øke etterspørselen etter biokull, som igjen legger grunnlag for økt industrikapasitet. Og som ikke det var nok: Vi samarbeider med bønder og gartnere – som bruker kullet slik at karbonet lagres trygt i jord, en klimaløsning som får mer grønt til å spire.

Jobben vår er å sikre riktig mengde karbon, sikre alt det praktiske og levere tilbake klimasertifikater med godkjente kreditter til selskapene som velger å nøytralisere utslipp på denne måten. Selskapet vårt er fortsatt ungt, men allerede i full aktivitet. Og nå åpner vi for flere kunder som både kan kutte utslipp og bidra til at vi videreutvikler modellen vår.

Vi har organisert oss i tre ulike tjenesteområder:

1. Utligning av virksomhetens avtrykk

Dersom bedriften din har gjort en beregning av sitt klimaavtrykk, kan vi utligne dette med negative utslipp (Scope 1 og Scope 2). Vi sørger for riktig mengde karbon stabilisert i biokull, distribusjon til og lagring hos utvalgte bønder, kvalitetssikring av hele prosessen og klimasertifikat med en internasjonalt anerkjent klimakreditt fra Pur.earth. Dersom utslippet er beregnet i forbindelse med årsrapport kan foregående års regnskap kompenseres gjennom en nøytraliseringsavtale med oss.

2. Produkt- og tjenester med utlignet avtrykk

Et enkeltstående produkt eller en tjeneste har også et klimaavtrykk som kan regnes ut. Om ikke bedriften din allerede har dette, kan vi via våre uavhengige partnere gjennomføre en analyse for å finne riktig klimaavtrykket. Deretter inngår vi en avtale om løpende kjøp av karbonlagring, eksempelvis gjennom månedlig avregning. VI åpner også for at vår tjeneste kan integreres i digitale grensesnitt.

3. Frivillig utligning av klimaavtrykk

Vi legger også til rette for at kunden kan utligne sitt kjøp frivillig. Dette gjør vi ved å registrere produktet i våre produktdatabase, og etablere en betalingsløsning på vår side. Produktet påføres en QR-kode som leder kunden til unik produktside hos oss, med tilhørende betalingsløsning. Alle kjøp logges mot produktet, og karbonmengden som nøytraliseres tilgjengeliggjøres for bedriften – slik at kundemedvirkningen kan inkluderes i miljøprofilen og fremtidige bærekraftsstrategier.

Selskaper kan enten selv velge hvilke bønder de vil samhandle med, eller vi kan bistå med å finne kompetente bønder som sikrer at kullet brukes til jordforbedring på måter som sikrer at karbonet gjør mest mulig nytte for seg. Virksomheter som jobber med oss får en bekreftelse på nøytraliserte utslipp som kan brukes i egne kommunikasjonskanaler.

Er du interessert i å være med? Send en epost til daglig leder Bjørnulf Tveit Benestad, hos bjornulf@norskkarbonlagring.no