Bærekraftsdirektør i SR-Bank, Guro Elgheim Sivertsen

SR-bank går foran i klimakampen - lagrer CO2 lokalt

SR-bank går for karbonlagring med biokull for å oppfylle bærekraftsmålene for 2022. Alt karbonet lagres i landbruksjord lokalt, hos bønder med tilknytning til banken. - Det er fantastisk å investere i et klimatiltak som både fjerner CO2 fra atmosfæren, er konkret og gir mening, og som i tillegg er med på å bygge det lokale landbruket, sier bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen.

BB
Bjørnulf Tveit Benestad

- SR-bank har et tydelig mål om å bli en nullutslippsbedrift. Så lenge vi fortsatt har utslipp igjen, må disse håndteres på en ordentlig måte, og det best tilgjengelige på markedet nå, er biokull, fortsetter Sivertsen.

Et av målene i bankens omfattende bærekraftstrategi er å ha netto null utslipp allerede i regnskapsåret 2022. De siste årene har et skjerpet fokus på klimakreditter i det frivillige markedet gjort at flere har gått bort fra målet om klimanøytralitet - det har vist seg for vanskelig å oppnå.

Det gjør ikke SR-bank. Med dette kjøpet setter de isteden en ny standard i Norge for hvordan næringslivet skal utligne sine utslipp.

Biokull er en internasjonalt anerkjent teknologi for negative utslipp. Karbonet er garantert lagret i minst 100 år (store deler også i 1000), og klimakreditter fra biokull kan dermed stilles opp mot utslipp på en helt annen måte enn tradisjonelle klimakreditter. På norsk jord er biokull løftet frem som en av få troverdige teknologier av Zero og PwC - Vi håper dette kan være med på å brøyte vei for andre i vår bransje, sier Iversen.

SR-bank har nylig utvidet bærekraftsteamet sitt, og har god kunnskap om biokull som teknologi internt. Nå går de for et stort kjøp fra et relativt ferskt oppstartsselskap - Det er gøy for oss som en stor aktør å gjøre dette med Norsk Karbonlagring. Dette er et selskap med mål om å gjøre en forskjell i verden, og vi har muligheten til å løfte dem et lite stykke på veien. Pakken de tilbød oss med lagring lokalt i Rogaland passet profilen vår perfekt.

50 tonn CO2-ekvivalenter er på SR-banks bestilling allerede stabilisert hos Oplandske bioenergi. Karbonet lagres i matjord hos bønder i Rogaland i løpet av våren.

----------------

SR-bank får klimasertifikatet "Redusert klimaavtrykk" fra Norsk Karbonlagring. For å oppnå anerkjennelsen "Utlignet klimaavtrykk" forutsettes en mer helhetlig gjennomgang av både planer, forpliktelser, milepæler og kreditter kjøpt for å bøte på Scope 3.